TRAPÉZOVÉ PLECHYSpoločnosť MASLEN s.r.o. vyrába 8 typov trapézových plechov, ktoré majú podľa druhu materiálu použitého na ich výrobu, rôzne použitie. Trapézové plechy sú vyrábané na nových, moderných, technologických linkách, s vysokou presnosťou a rýchlosťou spracovania. Dôkladná kontrola celého procesu výroby, je zárukou kvality dodávaných plechov. Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena, z povrchovo upraveného oceľového plechu.
 
Pri trapézových plechoch je odporúčaný sklon strechy od 8 stupňov.

Používané materiály sú nasledovné:
  • Pozinkovaný plech rôznych akostí s vrstvou zinku
    od 200 g/m2
  • Lakoplastový plech je oceľový, obojstranne žiarovo pozinkovaný plech,
    s vrstvou zinku minimálne 200 g/m2, pasiváciou,
    ochranným lakom hrúbky min. 7 µm.
  • Finálnu vrstvu tvorí lakoplastová povrchová úprava na polyesterovej báze, hrúbky min. 25 mik.
  • Životnosť takto upravených plechov je v bežných podmienkach min. 40 rokov.
Trapézové plechy je možné vyrábať aj z hliníkových, medených, titánzinkových prípade iných plechov podľa dohody.
 

Trapézový profil STEPRO - používa sa aj ako FASÁDNY PROFIL

Novinka v sortimente trapézových profilov. Fasádny profil určený na vytváranie stenových plášťov, či už v exteriéri ,alebo v interiéri. Je možné ho vyrábať z lakoplastových ,alebo aj iných druhov plechu v hrúbke materiálu až do 0,75 mm. Pri vývoji tohto druhu profilu sa prihliadalo na vytvorenie esteticky príťažlivého vzhľadu pri maximálnej výťažnosti ,čo mu zaručuje veľmi priaznivú cenu.

stepro_1.jpg

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
 1180 mm 1134 mm od 0,50 mm od 0,5 m
    do 0,75 mm do 12,0 m


Trapézový profil T05

Výška profilu pri tomto druhu trapézového plechu je 3 mm. Jeho využitie je hlavne ako podhľadový, alebo fasádny plech. Je vhodný na opláštenie rôznych interiérových, alebo exteriérových stien, prístavieb a pod. Pri použití na oplášťovanie v exteriéri odporúčame vzhľadom na výšku profilu jednotlivé plechy medzi sebou utesňovať obojstrannou lepiacou páskou, ktorá je ponúkaná v doplnkovom príslušenstve. Nie je vhodný ako strešný profil.
t05 

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
 1245 mm 1215 mm od 0,50 mm od 0,4 m
    do 0,75mm do 8,0 m

 

Trapézový profil T18

Výška profilu pri tomto druhu trapézového plechu je 18 mm. Je vhodný ako strešný a fasádny profil. Uvedený plech je možné využiť aj ako lacné riešenie pri rekonštrukciách striech rodinných domov bez nutnosti výmeny pôvodného latovania.t18

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
1125 mm 1078 mm od 0,50 mm od 0,5 m
    do 0,75 mm do 12 m

 

Trapézový profil T35

Výška profilu pri tomto druhu trapézového plechu je 35 mm. Je vyrábaný ako strešný a fasádny profil. K tomuto profilu disponujeme aj presvetľovacími pásmi, ktoré sú v štandardných dľžkach 6 m. Profil T 35 pri väčších hrúbkach je vhodný aj na vytváranie stratených debnení.t35

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
1075 mm 1035 mm od 0,50 mm od 0,5 m
    do 1,0 mm do 12 m
 

Trapézový profil T50

Trapézový profil T 50 je ako prvý z radu nosných tzv. konštrukčných profilov.T 50 sa používa aj ako strešný profil najmä pri nižších sklonoch.Odolnosť vyšších vĺn voči poveternostným vplyvom a dostatočná pevnosť poskytuje tomuto profilu široké použitie v stavebníctve.t50

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
1085 mm 1040 mm od 0,50 mm od 0,5 m
    do 1,25 mm do 12 m
 

Trapézový profil T85

Trapézový profil T 85 je z rady nosných profilov ktorý sa používa najmä ako konštrukčný nosný prvok stavby, pri vytváraní stratených debnení, zateplených skladaných stropov a plášťov a pod. T 85 vyrábame z materiálov od hrúbky 0,70mm až o 1,25mm.t85.jpg

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
980 mm 930 mm od 0,70 mm od 0,5 m
    do 1,25 mm do 12 m
 

Trapézový profil T153

T 153 konštrukčný a nosný profil je ďalší nosný profil pre použitie v prípadoch väčších vzdialeností nosníkov. Trapézový profil T-153 vyrábame z materiálov od hrúbky 0,75 mm až do 1,5 mm.t153

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
880 mm 840 mm od 0,75 mm od 0,5 m
    do 1,50 mm do 12 m