Příprava na montáž krytiny:
Před samotnou montáží trapézové střešní krytiny je třeba upravit rozpětí laťování podle projektů které určují vzdálenost a rozměry laťování. Vzdálenost první latě od okrajové - čelové desky je 30 mm - 50 mm. V případě, že nepoužíváme okapové lemování je třeba vysunout trapézový plech cca do středu žlabu. Z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti v jarních a v podzimních měsících je třeba použití pojistné hydroizolace - podstřešní fólie. Při zatepleném krovu je použití této fólie nezbytné. Pojistnou hydroizolaci je nutné vytáhnout na okapové lemování nebo přímo do žlabu okapového systému. Na fólii přibíjíme kontralatě podél krokví a až na ně samotné laťování. Upozorňujeme, že nejdříve je třeba mít namontovány na krokvích žlabové háky do požadovaného spádu / v případě, že se nebudou montovat na čelovou desku / a střešní okna podle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem.
 
Montáž krytiny:
Před ukládáním jednotlivých pásů krytiny je třeba namontovat doplňky ke střešní krytině jako jsou např. okapové lemování, závětrné lišty pod krytinu nebo úžlabí. Samotné pásy krytiny vytahujeme na krov střechy po dřevěných latích případně hranolech. Montovat začínáme od pravého dolního pásu, jehož spodní hrana musí být rovnoběžná s okapem. Ke konstrukci ho přichytává pouze několika šrouby. Dále dokládáme panely vodorovně i svisle podle kladečského plánu. Po zkontrolování pravidelnosti uložení prvních tří kusů je můžeme upevnit ke konstrukci napevno. Plech se šroubuje výlučně do spodní pásnice která je v kontaktu se střešní latí, nikdy ne na vlně. Chození po plechu je dovoleno jen v obuvi s měkkou podrážkou. Našlapovat se smí do údolí vlny v místech podbití latěmi. Ochranná fólie z výrobků, resp. krytiny se musí odstranit ihned po montáži.
 
Kotvení krytiny:
Střešní krytinu upevňujeme o konstrukci pomocí samovrtných šroubů o rozměrech 4,8 x 35 mm, s podložkou ze speciální gumy EPDM. Šrouby musíme dotahovat elektrickým šroubovákem s plynulou regulací síly. Šroub je spolehlivě dotažen, když EPDM podložka "vyleze" zpod kovové podložky. Průměrná spotřeba šroubů je 6 - 9 ks / m2.
 
Šrouby umísťujeme do údolí vlny tak, aby krytina těsně přiléhala k střešní lati. Při okrajích střechy se krytina musí kotvit hustší. Při hřebeni je třeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Na spoje plech - plech se používají samořezné šrouby o rozměrech 4,8 x 20 mm.

ODVETRANIE STRECHY
Odvětrání střechy:
Velmi důležité je kvalitní odvětrání střechy jako celku. Na hřebeni ponecháme mezeru mezi krytinou o šířce cca 11 cm, kterou překryjeme univerzálním větracím pásem. Střešní plášť je pak odvětrávaný přes otvory mezi hřebenáčem a krytinou. Hřebenáče se ke krytině šroubují do každé druhé horní vlny. Po ukotvení střešní krytiny a hřebenáčů se přistupuje k montáži dalších doplňků jako jsou sněhové zábrany, horní závětrné lišty a podobně. V průběhu montáže je nutné odstraňovat vznikající kovové piliny z povrchu plechu měkkým kartáčkem.