Šrouby
Na montáž střešní a trapézové krytiny se používají speciální samovrtné šrouby s EPDM podožkou, které zajišťují těsnost spoje. Šrouby dodáváme v základních barevných odstínech odpovídajících střešní krytině.

TESNIACE PÁSYTěsnící pásy
(compribandy)jsou polyuretanové pěny s otevřenými póry, jsou to porézní pěny zajišťující účinné provětrávání střechy a odvětrávání vnitřní vlhkosti. Používají se jako výplň nepravidelných otvorů v úžlabí a nároží, ze spodní strany mají samolepící pásky. Vyrábějí se v 1m délkách a používají se jako dodatečné zabezpečení proti hnanému dešti, sněhu, prachu a zalétání hmyzu a ptáků po obou stranách úžlabí Utěsňovací klínový pás se přilepuje samolepící vrstvou k pásu úžlabí. Při výpočtu počítáme na délku úžlabí dvakrát. Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy.

HREBENÁČ
Hřebenáč (oblý)
Slouží na překrytí hřebene. Používá se při krytině Škridplech a GAPA - překrývá hřeben i nároží střechy, vyrábí se v 2m délkách, pro výpočet spočítáme všechny délky hřebene a nároží a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy.

Přechod různých sklonů
Slouží na "přemostění" mezi dvěma různými sklony krytin. Jedna část se podkládá pod krytinu a druhá na krytinu. Používá se při přechodu ze sedlové střechy na pultovou nebo opačně. Vyrábí se v 2m délkách, pro výpočet spočítáme všechny délky přechodu a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit v délkách na míru až do 4 metrů.

Přechod různých typů krytin
Slouží na oddělení různých druhů krytin na jedné střeše.Umisťuje se podél celé délky krytiny. Vyrábí se v 2m délkách, Pro výpočet spočítáme délky krytiny v místech kde se použije lišta a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit v délkách na míru až do 4 metrů.

ZÁVETERNÁ LIŠTAZávětrná lišta pod krytinu
Používáme ji na koncích střechy na stranách po spádu. Jejím účelem je zabránit podfouknutí krytiny. Používá se při pultové střeše při krytině Škridplech, GAPA a všech trapézů jako ukončovací lišta ve vrchní části střechy.Pro výpočet sčítat celkovou šířku střechy - ukončovací vrchní a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit prakticky v neomezených délkách limitovaných jen přepravními možnostmi.

Závětrná lišta na krytinu
Používáme ji na koncích střechy na stranách po spádu. Jejím účelem je zabránit podfouknutí krytiny. Používá se při pultové střeše při krytině Škridplech, GAPA a všech trapézů jako ukončovací lišta ve vrchní části střechy.Pro výpočet sčítat celkovou šířku střechy - ukončovací vrchní a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit prakticky v neomezených délkách limitovaných jen přepravními možnostmi.

BOČNÉ LEMOVANIEBoční lemování pod krytinu
Používá se zejména na stycích střechy se svislou stavební konstrukcí. Pro výpočet sčítat délku lemování ve styku krytiny se stavební konstrukcí a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm), vyrábí se v 2m délkách. Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit prakticky v neomezených délkách limitovaných jen přepravními možnostmi.

Boční lemování na krytinu
Používá se zejména na stycích střechy se svislou stavební konstrukcí. Pro výpočet sčítat délku lemování ve styku krytiny se stavební konstrukcí a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm), vyrábí se v 2m délkách. Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit prakticky v neomezených délkách limitovaných jen přepravními možnostmi.
ÚŽLABIEÚžlabí
Používá se na odvedení vody v úžlabí při krytině Škridplech, GAPA a všech druzích trapézů. Vyrábí se v 2m délkách, pro výpočet sčítat délky všech úžlabí a vydělíme 1,8 (spojování s překrytím 20cm). K úžlabí je nutné započítat i Compriband - těsnící pás UNI. Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit v délkách do 4 metrů.
ODKVAPOVÉ LEMOVANIEOkapové lemování
Používá se na pokyny stékající vody z krytiny přímo do okapového žlabu. Vyrábí se v 2m délkách. Na požádání ji umíme vyrobit i na míru. Pro výpočet sčítají délky všech obvodových stran, kde bude umístěn okapový žlab a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit prakticky v neomezených délkách limitovaných jen přepravními možnostmi.
SNEHOVÁ ZÁBRANASněhová zábrana
Používá se na zadržení sněhu na střeše. Na šířku 1,1 m je třeba umístit 5 ks sněhových zábran, při délce střechy nad 3,5 m je třeba umístit další řada sněhových zábran. Ke každému kusu sněhové zábrany je třeba započítat 2ks dlouhých šroubů (35x4, 8mm) a 2ks krátkých šroubů (20x4, 8mm). Počet se udává se v kusech. Při montáži je nutné dodržovat montážní návod - zejména co se týče počtu kusů v závislosti na sněhovém pásmu. Zde si můžete prohlédnout normované zatížení sněhem pro konkrétní oblasti.
Střešní výlez
Střešní výlezy slouží jako výstupy na střechu, pro provedení technické údržby komína, střešního pláště nebo antény a současně na prosvětlení interiérů.

ČELO HREBENÁČAČelo hřebenáče
Používá se na uzavření oblého štítového hřebenáče při sedlové střeše z jedné nebo ze dvou stran. Počet kusů udáváme dle počtu volných konců štítového hřebenáče.


RHEBENÁČ KONCPVÝ NÁROŽNÝHřebenáč koncový nárožní
Používá se na ukončení oblého hřebenáče v nárožích, počet kusů udáváme podle počtu nároží vyrábí se v 0,5 m délce.
ODVETRÁVACÍ PÁS MASLENOdvětrávací pás hřebene Maslen
Používá se odvětrání krytiny a umísťuje se pod hřebenáč na celou délku štítového i Nárožného hřebene. Počet se udává v běžných metrech se zaokrouhlením nahoru na celé běžné metry.KONTAKTNÁ FÓLIA
Kontaktní vysokodifuzní fólie
Umísťuje se pod kontralatě na celou plochu krytiny. Celkovou plochu krytiny v m2 vydělíme 75 (m2). Počet se udává v m2 se zaokrouhlením nahoru na celé balení (1 balení = 75m2)..

Odvětrávací mřížka
Používá se proti vniknutí hmyzu do prostoru pod krytinou, umísťuje se pod okapové lemování. Počet se udává v bm se zaokrouhlením nahoru podle celkové délky okapového lemování.

Asfaltový pás kolem komínu
Používá se místo oplechování komína, počet se udává v běžných metrech podle rozměrů komína..

OPRAVNÝ LAKOpravný lak
Používá se na zatírání případných škrábanců způsobených při přepravě nebo montáži. Prodává se v ks po 12ml. Používá se 1 lak na 150m2 krytiny.


Větrací hřeben 1000/50
Používá se na začátku střehu, chrání prostor nad okapem před ptáky a hlodavci, slouží zároveň jako bariéře proti zafúknutiu padajícího listí a větviček pod střešní krytinu.

RPESTUPOVÁ MANŽETAProstupová manžeta
Má univerzální využití (přestup kanalizační lutny, elektrického vedení, antény) Rozměr manžety je dán průměrem tělesa prostupujícího nad střechu.