Šrouby 
Při montáži střešní krytiny se používají speciální samořezné šrouby s EPDM podložkou, která zabezpečí těsnost spojů. Šrouby dodáváme v základních barevných odstínech odpovídajících střešní krytině. 

TESNIACE PÁSYTěsnící pásy (Compribandy) 
Jsou z Polyuretanové pěny s otevřenými póry, zajišťující účinné provětrávání střechy a odvětrávání vnitřní vlhkosti. Slouží jako výplň nepravidelných otvorů v úžlabí a nároží, také jako dodatečné opatření proti dešti, sněhu, prachu, vniknutí hmyzu nebo přechodu z vlnitého plechu na plech rovný. Pásy mají samolepící pásku pro ulehčení montáže a vyrábí se v 1m délkách.  Použití na obou stranách úžlabí. Udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy.

HREBENÁČ
Hřebenáč (oblý)
Používá se na střešních krytinách k překrytí hřebene a nároží střechy. Vyrábíme ve 2 variantách, 310 a 410 mm. Při objednávání spočítáme všechny délky hřebene a nároží. Poté vydělíme 1,9 (2m délka , spojení s překrytím 10 cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením na celé kusy.

Přechod různých sklonů
Slouží na "přemostění" mezi dvěma různými sklony krytin. Jedna část se podkládá pod krytinu a druhá na krytinu. Používá se při přechodu ze sedlové střechy na pultovou nebo opačně. Vyrábí se v 2m délkách, pro výpočet spočítáme všechny délky přechodu a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit v délkách na míru až do 4 metrů.

Přechod různých typů krytin
Slouží na oddělení různých druhů krytin na jedné střeše.Umisťuje se podél celé délky krytiny. Vyrábí se v 2m délkách, Pro výpočet spočítáme délky krytiny v místech kde se použije lišta a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm). Počet se udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy. V případě potřeby je lze vyrobit v délkách na míru až do 4 metrů.

ZÁVETERNÁ LIŠTAZávětrná lišta pod krytinu
Používáme na ukončení střechy na stranách po spádu. Jejím účelem je zabránit podfouknutí krytiny.  Vyrábí se standardně ve 2m délkách. Na požádání jsme schopni vyrobit závětrné lišty také na míru. Umisťuje se podél celé délky krokve. Spočítáme délky krajních krokví – závětrných a vydělíme 1,9 (spojení a překrytí 10 cm).

 


Závětrná lišta na krytinu
Používá se na všechny typy trapézů jako závětrná lišta v místě první a poslední krokve. používá se u pultové střechy při výběru krytiny Škridplech, Gapa, Vega, Symetra a všech trapézů jako ukončení ve vrchní části střechy. Vyrábí se ve 2m délkách. Spočítáme celkovou šířku střechy a vydělíme 1,9 (spojení s překrytím 10cm). Udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy.

 


BOČNÉ LEMOVANIEBoční lemování pod krytinu, na krytinu 
Používá se zejména na styku střechy se svislou stavební konstrukcí. Spočítáme délku lemování ve styku krytiny se stavební konstrukcí a vydělíme 1,9 (spojení a překrytí 10 cm). Vyrábí se ve 2m délkách a udává v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy.

 

ÚŽLABIEÚžlabí
Používá se na odvádění vody v úžlabí u krytiny Škridplech, Gapa, Vega, Symetra a všech druhů trapézů. Vyrábí se ve 2m délkách. Spočítáme délky všech úžlabí a vydělíme 1,8 (spojení a překrytí 20cm). Udává se v kusech se zaokrouhlením na celé kusy.
ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
 
 
Odkapové lemování
Používá se na usměrnění stékající vody z krytiny přímo do okapového žlabu. Vyrábí se ve 2m délkách. Na požádání dokážeme vyrobit toto lemování na míru. Spočítáme délky všech obvodových stran, kde bude umístěný okapový žlab a vydělíme 1,9 (spojení s překrytím 10cm). Udává se v kusech se zaokrouhlením na celé kusy. 
SNEHOVÁ ZÁBRANA
 
Sněhová zábrana
Používá se na zadržení sněhu na střeše. Na šířku 1,1 m je třeba umístit 5 ks sněhových zábran, při délce střechy nad 3,5 m je třeba umístit další řada sněhových zábran. Ke každému kusu sněhové zábrany je třeba započítat 2ks dlouhých šroubů (35x4, 8mm) a 2ks krátkých šroubů (20x4, 8mm). Počet se udává se v kusech. Při montáži je nutné dodržovat montážní návod - zejména co se týče počtu kusů v závislosti na sněhovém pásmu. Zde si můžete prohlédnout normované zatížení sněhem pro konkrétní oblasti.
 
Střešní výlez
Střešní výlezy slouží jako výstupy na střechu pro vykonání technické údržby komínu, střešního pláště nebo antény a současně k prosvětlení interiéru. Je důležité, aby vytvořily soulad s klempířskými detaily i střešním pláštěm. 

ČELO HREBENÁČAČelo hřebenáče
Používá se na uzavření oblého štítového hřebenáče u sedlové střechy z jedné nebo obou stran. Počet kusů udáváme podle počtu volných konců štítového hřebenáče.


RHEBENÁČ KONCPVÝ NÁROŽNÝHřebenáč koncový nárožní
Používá se na ukončení oblého hřebenáče v nárožích, počet kusů udáváme podle počtu nároží vyrábí se v 0,5 m délce.
ODVETRÁVACÍ PÁS MASLENOdvětrávací pás hřebene Maslen
Používá se k odvětrání krytiny. Umisťuje se pod hřebenáč, na celou délku štítového i nárožního hřebene. Udává se v běžných metrech.KONTAKTNÁ FÓLIA
Kontaktní vysokodifuzní fólie
Umisťuje se pod kontra-latě na celkovou plochu krytiny v m². Udává se v m² se zaokrouhlením nahoru na celé balení (1 balení = 75 m²).

Ochranná větrací mřížka
Používá se proti vniknutí hmyzu do prostoru pod krytinou. Udává se v běžných metrech se zaokrouhlením nahoru podle celkové délky okapového lemování.

Asfaltový pás okolo komína
Používá se namísto oplechování komína v běžných metrech, podle rozměru komína

OPRAVNÝ LAKOpravný lak
Používá se na zatírání případných škrábanců způsobených při přepravě nebo montáži. Prodává se v ks po 12ml. Používá se 1 lak na 150m2 krytiny.


Větrací hřeben 1000/50
Používá se na začátku střehu, chrání prostor nad okapem před ptáky a hlodavci, slouží zároveň jako bariéře proti zafúknutiu padajícího listí a větviček pod střešní krytinu.

RPESTUPOVÁ MANŽETAProstupová manžeta
Má univerzální využití (přestup kanalizační lutny, elektrického vedení, antény) Rozměr manžety je dán průměrem tělesa prostupujícího nad střechu.