Sněhové zábrany

SNĚHOVÝ ZACHYCOVAČ NA PROFILOVANÉ KRYTINY A trapézového plechu Sněhový zachytávač je vyroben ze žárově pozinkované ocelové pásoviny 25 x 5 mm s nástřikem v odstínech okapového systému. Při řešení a návrhu správného použití sněhového trubkového zachycování
 
 
  

SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA PROFILOVANÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY

Sněhový zachytávač je vyroben ze žárově pozinkované ocelové pásoviny 25 x 5 mm s nástřikem v odstínech okapového systému. Při řešení a návrhu správného použití sněhového trubkového zachytávače je nutná konzultace se statikem, popřípadě klempíř.

K sněhovým zachycovačem se dodává následující příslušenství:

MONTÁŽ

Montáž zábranyse provádí pomocí farmářských šroubů, které se zavrtávají do krytiny tak, aby byly co nejvíce kolmo a těsnění musí přiléhat po celé ploše ke krytině. Sněhová zábrana neleží na krytině, ale na pryžové EPDM podložce. Zábrana se umisťuje pod příčný prolis do údolí vlny při profi lovaných krytinách a při trapézech do spodní vlny. Doporučuje se v místech ukotvení zábrany použít desku o rozměru 35x100 mm namísto střešní latě. Po ukotvení zachytávače se nasune hliníková trouba a zajistí se proti pohybu šroubem 4,8x35 mm.

Mezi držáky trubky sněhového zachytávače umísťujeme do každé volné vlny rozrážeče sněhu. Rozrážeče sněhu se nasouvá na spodní trubku (při dvoutrubkový provedení) a šroubuje se přes krytinu do předem připravené střešní latě nebo desky. V případě, že pod krytinou nebude předem připravena střešní lať doporučujeme použít vzpěru, která se namontuje na spodní trubku a šroubuje pod prolis do střešní latě. Na šířku 1,0 m je nutné umístit minimálně 2 ks držáků trubek sněhových zachytávačů. Při délce krytiny nad 2,5 m je třeba umístit další řada sněhových zachytávačů, tak jak je to uvedeno na obrázcích. V případě, že je na střeše osazené střešní okno / výlez /, tak doporučujeme nad toto okno namontovat dvoutrubkový sněhový zachycovač.

SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA FALCOVANOU KYRTINU

Při dodávání falcované krytiny nabízíme zákazníkům kompletní sortiment doplňků včetně svorkových sněhových zachytávačů. Pro falcovanou krytinu používáme dva základní typy: jednodírová svorka s otvorem pro jednu troubu a dvojděrovou nastavbu s otvorem na druhou troubu. Při řešení a návrhu správného použití sněhové zábrany na falcovanou krytinu je nutná konzultace s našim obchodním zástupcem popřípadě klempíři.

K sněhovým zachycovačem se dodává následující příslušenství:

MONTÁŽ

Samotná montáž svorek je velmi jednoduchá a rychlá: svorka se upevní na stojatý falc cca 10mm od spodního plechu zajišťovacími šrouby. Zajišťovací šrouby jsou vyrobeny z nerezu a po úplném dotažení nelze zpětně povolit a použít vznikne nerozebíratelný spoj. Toto provedení zajišťuje, aby svorka nepovolila a neposouvala po falci. Při ukotvení svorek na stojatou drážku se nasune spodní hliníková trubka a zajistí se proti pohybu sevřením svorek vzájemným posunutím. Pro tento účel jsou otvory svorek zvětšené. V případě montáže dvoutrubkový sněhové zábrany se nástavba na druhou troubu přikládá z boku ke svorkám a trouba se zajišťuje proti posuvu pojistnými kroužky v počtu 4 ks na jednu 6 m troubu.

UPOZORNĚNÍ

  1. Společnost Maslen s.r.o. pořizuje cenové nabídky a nitě jako vodítka plány standardně pro I. a II. sněhové pásmo.
  2. Pokud předloha pro výpočet cenové nabídky neobsahuje přílohu na výpočet množství a rozmístění sněhových zachytávačů s uvedením sněhové oblasti, v níž je stavba situována, pak se postupuje jako v bodě č. 1 a neručí za škody na materiálu a majetku, které budou způsobeny nedostatečným nebo špatným technickým provedením.