Šrouby
Na montáž a trapézové krytiny se používají speciální samovrtné šrouby s EPDM podožkou, která zajišťuje těsnost spoje. Boční nebo podélné spoje plechů jsou dodatečně připevněny pomocí nýtů nebo šroubů. Dodáváme šrouby v základních barevných odstínech odpovídajících střešní krytině.

TESNIACE PÁSY
Těsnicí pásy (compribandy)
polyuretanová pěna s otevřenými póry porézní pěna zajišťující účinné provětrávání střechy a odvětrávání vnitřní vlhkosti výplň nepravidelných otvorů v úžlabí a nároží oboustranná samolepící páska pro usnadnění montáže na utěsnění úžlabí a jiných přechodů vlnité krytiny na rovný plech vyrábí se v 1m délkách používá se jako dodatečné opatření proti hnanému dešti, sněhu, prachu a zalétáváním hmyzu a ptáků po obou stranách úžlabí Utěsňovací klínový pás se přilepuje samolepící vrstvou k pásu úžlabí v krajích vedle výstupků na přibití, při výpočtu počítáme délku úžlabí 2x. Udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy.

HREBENÁČ SEDLOVÝ
Hřebenáč (sedlový)
Slouží na překrytí hřebene. používá se při krytině UNIDO a trapézových plechů - překrývá hřeben i nároží střechy vyrábí se v 2m délkách spočítáme všechny délky hřebene a nároží a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy

Přechod různých sklonů
Slouží na "přemostění" mezi dvěma různými sklony krytin. Jedna část se podkládá pod krytinu a druhá na krytinu. používá se při přechodu ze sedlové střechy na pultovou nebo opačně vyrábí se v 2m délkách spočítáme všechny délky přechodu a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy

Přechod různých typů krytin
Slouží na oddělení různých druhů krytin na jedné střeše. používá se na oddělení různých druhů krytin na jedné střeše umisťuje se podél celé délky krytiny vyrábí se v 2m délkách spočítáme délky krytiny v místech kde se použije lišta a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy

ZÁVETERNÁ LIŠTA
Závětrná lišta (pod krytinu)
Používáme ji na ukončení střechy na stranách po spádu. Jejím účelem je zabránit podfouknutí krytiny. na krytinu: 1.) používá se na u všech typů trapézů jako závětrná lišta v místě první a poslední krokve vyrábí se standardně v 2m délkách. Na požádání ji umíme vyrobit i na míru. umísťuje se podél celé délky krokve sčítat délky krajních krokví - závětrných a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) 2.) používá se při pultové střeše při krytině Škridplech, Gapa a všech trapézech jako ukončovací lišta ve vrchní části střechy vyrábí se v 2m délkách sčítat celkovou šířku střechy - ukončovací vrchní a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy

BOČNÉ LEMOVANIE
Boční lemování (pod krytinu, na krytinu)
používá se zejména na stycích střechy se svislou stavební konstrukcí sčítat délku lemování ve styku krytiny se stavební konstrukcí a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) vyrábí se v 2m délkách udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusyÚŽLABIE
Úžlabí
používá se na odvedení vody v úžlabí při krytině Škridplech, Gapa a všech druzích trapézů vyrábí se v 2m délkách sčítat délky všech úžlabí a vydělíme 1,8 (spojování s překrytím 20cm) udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy k úžlabí je nezbytné započítat i Compriband - těsnící pás UNI


ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
Okapové lemování
používá se na pokyny stékající vody z krytiny přímo do okapového žlabu vyrábí se v 2m délkách. Na požádání ji umíme vyrobit i na míru. sčítáme délky všech obvodových stran, kde bude umístěn okapový žlab a vydělíme 1,9 (spojování s překrytím 10cm) udává se v kusech se zaokrouhlením nahoru na celé kusy
 
Střešní výlez
Střešní výlezy slouží jako výstupy na střechu, pro provedení technické údržby komína, střešního pláště nebo antény a současně na prosvětlení interiérů. Měly by vzbuzovat jednotu se střechou a nepůsobit jakoby na ní byla díra. Je důležité, aby vytvořily harmonii s klempířským detailem i střešním pláštěm.

ODVETRÁVACÍ PÁS MASLEN
Odvětrávací pás hřebene Maslen
používá se odvětrání krytiny umísťuje se pod hřebenáč na celou délku štítového i nárožního hřebene udává se v běžných metrech se zaokrouhlením nahoru na celé běžné metryKONTAKTNÁ FÓLIA
Kontaktní vysokodifuzní fólie
umísťuje se pod kontralatě na celou plochu krytiny celkovou plochu krytiny v m2 vydělíme 75 (m2) udává se v m2 se zaokrouhlením nahoru na celé balení (1 balení = 75m2)

Odvětrávací mřížka
používá se proti vniknutí hmyzu do prostoru pod krytinou umísťuje se pod okapové lemování udává se v bm se zaokrouhlením nahoru podle celkové délky okapového lemování
 
Asfaltový pás kolem komínu
používá se místo oplechování komína udává se v běžných metrech podle rozměrů komína

OPRAVNÝ LAK
Opravný lak
používá se na zatírání případných škrábanců způsobených při přepravě nebo montáži prodává se v ks po 12ml. používá se 1 lak do 150m2 krytiny

Větrací hřeben 1000/50
ochrana před listím a drobnými zvířaty

RPESTUPOVÁ MANŽETA
Přestupová manžeta
má univerzální využití (přestup kanalizační lutny, elektrického vedení, antény) rozměr manžety je dán průměrem tělesa prostupujícího nad střechu.